เยสเตอเดย์

ถึงเพิ่งรู้จัก ก็ยินดีต้อนรับกลับมา

Arrival calendar
Departure calendar
Guests calendar

ถ้าเราสามารถทำให้อดีต ...อบอุ่นขึ้นได้

ห้องพัก

เกี่ยวกับเรา

เมื่อโรงเรียนอนุบาลนานาชาติถูกเปลี่ยนเป็นที่พักเล็กๆ ใจกลางถนนนิมมานเหมินทร์ บรรจงตกแต่งด้วยกลิ่นอายของอดีต ที่ย้อนแย้งกับความสะดวกสบายสมัยใหม่ 


เรียนรู้เพิ่มเติม

โปร

สถานที่ท่องเที่ยว

รางวัล