TWO DAYS AGO KID CLUB

สมาคมเด็กเมื่อวานซืน (Two Days Ago Kids Club)

โรงแรมเยสเตอเดย์ขอมอบมอบสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง QR CODE บนหน้าจอนี้ หรือ พิมพ์ ID Line@ : @yesterdayhotel 

จากนั้นท่านสามารถสะสมคะแนนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์เมื่อเข้าพัก เพื่อใช้แลกของรางวัลโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขในการสะสมแต้ม

1.เมื่อท่านทำการจองห้องพักกับโรงแรมเยสเตอเดย์ ท่านสามารถขอรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเราโดยแจ้งกับพนักงานต้อนรับระหว่างที่ท่านเข้าพักเท่านั้น

2.เมื่อท่านแจ้งว่าต้องการเป็นสมาชิกของโรงแรม พนักงานต้อนรับจะดำเนินการการสะสมแต้มให้กับสมาชิกผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยท่านจะได้รับ 1 คะแนนต่อ 1 ห้องต่อ 1 คืน สำหรับห้องพักทุกประเภท

3.โรงแรมเยสเตอเดย์เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของคะแนนที่ใช้ในรายการสะสมคะแนน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เงื่อนไขในการแลกรางวัล เข้าพักระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 31 มีนาคม 2563

1.เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนครบ 5 คะแนน ใน LINE@ ท่านสามารถนำมาใช้แลกเป็นส่วนลดค่าห้องพักของโรงแรมมูลค่า 800 บาท 

2.การขอรับรางวัลและรับรางวัลจะต้องกระทำการโดยผู้เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

3.สมาชิกกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดให้กับพนักงานขณะทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า

โดยการเมล์วันเข้าพักมาที่ yesterdayhotel@gmail.com หรือทาง Line@ เพื่อแจ้งใช้สิทธิ์

และแสดงบัตรสะสมแต้มในวันเข้าพักเพื่อยืนยัน (กรุณาใช้สิทธิ์ส่วนลดในวันที่ห้องว่างเท่านั้น)

4.ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถแสดงบัตรสะสมแต้มในวันเข้าพัก ทางโรงแรมขออนุญาติระงับการใช้สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าว และสมาชิกจะต้องทำการชำระเงินตามมูลค่าของส่วนลด

5.รางวัลและส่วนลดต่างๆที่สมาชิกได้รับผ่านการสะสมแต้มไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

6.ห้องพักที่ใช้สิทธิ์ส่วนลดจะไม่สามารถสะสมแต้มได้

7.สมาชิกสามารถสะสมแต้มและแลกรับรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนสิทธิ์ เฉพาะ 50 ท่านแรกเท่านั้น