Early Bird

เงื่อนไข

1.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

2.มูลค่าที่เหลือจากการใช้โปรโมชั่นไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

3.ห้องพักมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน

4.สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ (หากห้องว่าง)โดยมีค่าธรรมเนียมค่าส่วนต่างของราคาห้องพัก (ถ้ามี)

5. ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า